• Výstavba komunikací, chodníků, parkovišť apod. včetně inženýrských sítí
 • Výstavba polních cest včetně potřebných odvodňovacích objektů
 • Výstavba kanalizací a vodovodů včetně čističek
 • Výstavba a opravy mostů
 • Silniční objekty
 • Demolice objektů včetně likvidace
 • Zemní práce, příprava území k výstavbě, rekultivace
 • Víceúčelová hřiště s povrchem dle požadavku zákazníka
 • Výstavba výrobních a skladových hal
 • Výstavba rodinných domů a bytových jednotek
 • Obchodní podmínky

  Firma BP STAVBY CZ s.r.o. je soukromá společnost, která vznikla v červenci roku 1996. Základním předmětem činnosti firmy je provádění staveb, včetně jejich změn a odstraňování. Firma se zaměřuje zejména na realizaci kompletních inženýrských a dopravních staveb. Tento charakter staveb zajišťuje firma většinou vlastní kapacitou pracovníků a mechanizace. Zárověň firma realizuje výstavbu bytových, občanských a průmyslových staveb. Tyto stavby částečně realizuje se subdodavateli, s kterými má dlouhodobé kladné zkušenosti.
  Firma BP STAVBY CZ s.r.o. byla v prosinci 2003 auditována pro zavedení systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Audit provádí u naší firmy pravidelně 1x ročně TAZUS Praha-pracoviště Plzeň.
  V současné době je firma dostatečně zabezpečena odbornými pracovníky jak v řídících funkcích středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými, tak i pro samotnou realizaci staveb odborně vzdělanými pracovníky. Firma realizuje stavby ve většině případů vlastní kapacitou, pouze při realizaci technologických celků firma spolupracuje se subdodavateli. Současný stav zaměstnanců je stabilizován na 54 pracovníků. Firma nespolupracuje s žádnými cizími statními příslušníky ani firmami.  Obchodní obrat ze stavební činnosti
  rok 2004 83,605.000 Kč
  rok 2005 72,300.000 Kč
  rok 2006 104,000.000 Kč
  rok 2007 135,000.000 Kč
  rok 2008 114,000.000 Kč
  rok 2009 114,500.000 Kč
  rok 2010 120,200.000 Kč
  rok 2011 146,258.000 Kč
  rok 2012 129,509.000 Kč
  rok 2013 134,115.000 Kč
  rok 2014 118,719.000 Kč